نعنا


نعناع گياهي علفي و چندساله است. نعنا از خانواده نعنايان يا لب گشادگان است. ارتفاع نعنا بين 30 تا 50 سانتي‌متر است. از برگ نعناع براي مصارف دارويي، خوراکي، آرايشي و …. استفاده مي‌شود. نعنا جزء سبزيجات موردعلاقه ايرانيان است که به‌صورت تازه و خشک‌شده مصرف مي‌شود. گياه معطري است طوري که فضاي مورد کشت را عطرآگين مي‌کند. طعم تندي دارد. از نعناع براي تهيه دم‌نوش و نوشيدني استفاده مي‌شود. برگ‌هاي آن براي مصرف بهتر است در سايه خشک شود تا عطر آن حفظ شود. از اين نعنا در تهيه ادويه نيز استفاده مي‌شود. معمولاً در انتهاي ساقه گل‌هاي خوشه‌اي کوچک سفيد و بنفش‌رنگي ظاهر مي‌شود. توجه نماييد قبل از اينکه گياه به گل بنشيند آن را برداشت کنيد. با هر بار برداشت دوباره ساقه نعناع رشد مي‌کند. اين گياه برگ‌هاي به نسبت ساده و متقابلي دارد. گياهي ريزوم دار است که ريشه‌هاي آن داراي انشعابات فراواني است طوري که محيط مورد کشت را طي مدت‌زماني فرا مي‌گيرد. نعناع به‌وسيله ريشه‌هاي زيرزميني گياهان جديد توليد مي‌کند.


کاشت


بذرهاي نعنا بسيار ريز بوده و براي کاشت بايد مراقب بود بذرها در عمق کم کاشته شود تا توانايي جوانه‌زني را داشته باشند. نعنا گياهي است که براي رشد نياز به خاک سبک و با زهکشي بالا نياز دارد. نعنا گياهي آفتاب دوست بوده ولي بهتر است در نيم‌سايه کاشته شود تا نتيجه بهتري حاصل شود و از عطروطعم آن کاشته نشود. اين گياه را از اسفند تا اواسط تابستان کشت مي‌کنند. مدت‌زمان کاشت تا برداشت اين گياه 60 تا 90 روز بعد از کاشت است.


بهتر است براي کاشت در گلدان از خاک‌هاي آماده همانند کمپوست يا پيت ماس استفاده شود تا هم مواد مغذي گياه تأمين شود و هم براي نگه‌داري گلدان در منزل ات و آفات شما و نعنا را اذيت نکنند. دوره رشد و مدت‌زمان کاشت بذر تا بالغ شدن گياه 60 تا 90 روز است. مدت‌زمان جوانه زدن بذر نعنا بستگي به دماي کاشت و شرايط خاک از 7 تا 15 روز متغير است، اگر دما بين 15 تا 18 درجه بوده و خاک زهکشي مناسبي داشته باشد بذرها در کمتر از يک هفته جوانه خواهند زد. دماي کاشت را حتماً رعايت کنيد تا نتيجه‌گيري موفقيت‌آميز باشد. براي کاشت در فضاي باز در فصل بهار و بعد از رفع سرماي بهاره اقدام کنيد.


براي کاشت در گلدان، گلدان موردنظر را از خاک مرغوب (بهتر است خاک آماده استفاده کنيد) پر مي‌کنيم (بيش از 3/4 گلدان). گلدان انتخابي بايد زهکشي خوبي داشته باشد (در انتهاي آن سوراخ مناسبي براي خروج آب اضافي باشد). سپس اقدام به آبياري گلدان مي‌کنيم تا آب کاملاً از گلدان خارج شود. فواصل بذرها را 10 تا 15سانتي‌متر در نظر بگيريد، براي کاشت در زمين به‌صورت رديفي بايد فاصله بين رديف‌ها را 50 تا 70 و فاصله بين گياهان را 15 تا 20سانتي‌متر در نظر گرفت. عطر بالاي نعنا باعث دور شدن ات از اطراف گياه و گلدان مي‌شوند و مقابله گر خوبي براي برخي آفات است.


براي کاشت گلداني بايد از گلدان با عمق حداقل 15 تا 20سانتي‌متري و دهنه 10 تا 15سانتي‌متري استفاده نمود. براي کاشت در باغچه و باغ به فواصل 15 تا 20سانتي‌متر 2يا 3 عدد بذر قرار مي‌دهيم و بعد از رشد از ميان 3 گياه، 2 گياه ضعيف‌تر را حذف کرده و گياه قوي‌تر را نگه مي‌داريم. البته مي‌توان براي اينکه بذر کمتري مصرف نمود ابتدا بذرها را در سيني نشاء يا ليوان‌هاي يک‌بارمصرف بکاريم و بعد از رشد و رسيدن به ارتفاع حداقل 5سانتي‌متري اقدام به جابجايي آن‌ها به زمين اصلي نماييم.


بعد از چند ساعت از آبياري گلدان بذرها را بر روي خاک به فاصله 10 تا 15سانتي‌متر از يکديگر قرار مي‌دهيم و حداکثر به ارتفاع دو برابر طول بذرها روي آن خاک مي‌ريزيم (نيم سانتي‌متر). ريختن خاک زياد روي بذرها باعث خفه شدن آن شده و نمي‌توانند رشد کنند. سپس با افشانه آب را بر روي سطح خاک اسپري کنيد به صورتي که مطمئن شويد آب به بذرها رسيده و اين کار را هر روز يا روزي دو بار انجام دهيد. قبل از سبز شدن بذر نعنا نبايد اجازه دهيد سطح خاک خيلي خشک شود در اين صورت از جوانه زدن خبري نيست. آبياري زياد نيز باعث مي‌شود هوا به بذرها نرسد و خفه شوند و جوانه‌زني صورت نگيرد. هنگامي‌که سطح خاک کمي خشک شد اقدام به آبياري مجدد کنيد.


البته مي‌توانيد بذرها را به‌صورت دست پاش بر روي سطح خاک بريزيد و با چنگال سطح خاک را زيرورو کنيد تا بذرها به زير خاک بروند و بعد از رشد گياهان را با فاصله 30سانتي‌متري وجين کنيم و آن‌هايي را که از خاک خارج کرده‌ايم در جايي ديگر بکاريم. نعنا فضاي زيادي را نمي‌گيرد. فاصله بين هر دو گياه از هم 10 تا 15سانتي‌متر يا کمي بيشتر باشد. در گلدان سايز کوچک 5 عدد و در سايز متوسط حداکثر 10 عدد بذر با فاصله قرار دهيد. مي‌توانيد در سيني نشاء هم اقدام به کاشت بذرها بکنيد و بعد از رشد گياهان (نعنا)، آن‌ها را به محل اصلي انتقال بدهيد.


بذر نعنا را در هر فصلي مي‌توان کاشت ولي براي کاشت در زمين و فضاي باز بهترين فصل براي کاشت آن بهار و تابستان است. هيچ چيزي لذت‌بخش‌تر از اين نيست که هر روز از سبزي‌اي مصرف کنيم که خودمان در گلدان يا باغچه کاشتيم و رشدش رو ديديم و با آبي آبياري کرديم که از تميز بودنش اطمينان داريم. مشاهده رشد هر روزه سبزي‌ها در گلدان و برداشت و مصرف آن يکي از راه‌هاي يافتن آرامش در اين ايام است.


ابزار موردنياز براي بذر نعنا در باغچه عبارت‌اند از: بذر، خاک استاندارد (پيت ماس و کمپوست آماده)، گلدان مناسب، دستکش، آبپاش کوچک، بيلچه و الک تنها ابزارهاي کاشت سبزي در آپارتمان. خاک را الک (سرند) کرده تا نرم و يکدست شود. براي اين کار بهتر است ابتدا مقداري خاک‌برگ يا کمپوست يا کود حيواني بر روي باغچه ريخته و با بيلچه خاک را زيرورو بکنيم و سپس خاک را نرم و تخت و يکدست مي‌کنيم. بذرها را با فاصله 15 تا 20سانتي‌متر از هم و رديف‌هايي به فاصله 50 تا 70سانتي‌متر بکاريد و بر روي آن به ارتفاع 0?5سانتي‌متر خاک بريزيد. سپس به‌آرامي اقدام به آبياري مي‌کنيم به صورتي که آب بذرها را جابجا نکند. تا قبل از سبز شدن باغچه نبايد اجازه دهيم خاک خشک شود. مي‌توانيد در هر گود 2يا 3 عدد بذر قرار دهيد و بعد از رشد گياه، دو گياهي که ضعيف‌ترند را حذف نموده و گياه قوي‌تر را نگه داشت. بهتر است در سيني نشاء اقدام به کاشت بذرها بکنيد و بعد از رشد، آن‌ها را به محل اصلي انتقال بديد.


براي برداشت به‌خصوص در اولين برداشت‌ها بهتر است از قيچي استفاده کنيم زيرا بذرها زياد در عمق قرار نداشته و ريشه قوي ندارد درنتيجه ممکن است از خاک دربيايند. براي برداشت سبزي‌ها را نبايد از ريشه دربياوريم بلکه تنها چند برگ بالايي آن را به‌صورت سرچين جدا کرده و مصرف مي‌کنيم. بعد از گذشت چند روز از برداشت نعنا، مجدد مي‌توانيد آن را برداشت کنيم و سبزي‌ها دوباره سبز مي‌شوند.


خواص نعنا


1. نعناع و کاهش وزن


نعناع سلاح سري شما براي کاهش وزن خواهد بود. نعناع آنزيم‌هاي هضم غذا را تحريک مي‌کند تا مواد مغذي را از غذا جذب کنند و چربي را به‌عنوان انرژي، استفاده کنند. در سال 2003، محققان به بررسي 14 گياه و ادويه پرداختند تا اثر آنها را روي فعاليت آنزيم‌هاي گوارشي درون پانکراس و روده‌ي کوچک موش‌ها مشاهده کنند. محققان دريافتند که نعناع يکي از مؤثرترين گياهاني بود که باعث تحريک اين فعاليت‌ها و تبديل غذا به انرژي مي‌شد. سيستم گوارش انسان‌ها نيز بسيار شبيه موش‌ها است. با اضافه کردن نعناع به رژيم غذايي، بيشتر چربي‌‌هاي مصرفي به انرژي تبديل خواهد شد. افرادي که تمايل دارند وزن خود را کاهش دهند، يک ربع قبل و بعد از مصرف غذا ، نصف استکان عرق نعنا مصرف کنند چرا که مصرف نعنا، ميزان چربي سازي را در بدن کاهش مي دهد.


2. نعناع و سوءهاضمه و گاز معده


اين دو عارضه از بدترين مشکلات گوارشي هستند که يک فرد مي‌تواند آنها را تجربه کند. انسان‌هاي باستان براي کنترل گاز معده کمي نعناع را مي‌جويدند. باور بر اين است که نعناع سبب بهبود جريان صفرا، درون معده مي‌شود که به هضم غذا خيلي کمک مي‌کند. به همين دليل، مصرف چاي نعناع يک داروي خانگي براي درمان نفخ شکم و درد ناشي از گاز معده و نفخ است. برگ‌هاي نعناع فلفلي (منتا پيپريتا) مي‌توانند به‌صورت نعناع خشک يا تازه در تهيه‌ي چاي به‌کار روند. برگ نعنا درمان مناسبي براي رفع سردرد، تب، حالت تهوع، اختلالات گوارشي و … محسوب مي شود. شربت نعنا نيز سيستم گوارشي را تسکين مي دهد و در رفع گاز معده کمک مي کند.


3. نعناع سبب افزايش هشياري ذهني و حافظه مي‌شود


مطالعه‌اي که اخيراً انجام شده نشان مي‌دهد افرادي که آدامس نعناعي مي‌جوند، از هشياري و حافظه‌ي بيشتري نسبت به بقيه برخوردارند.


4. نعناع سبب کاهش آلرژي‌هاي فصلي مي‌شود


نعناع نوعي آنتي‌اکسيدان به نام اسيد رزمارينيک دارد. اين آنتي‌اکسيدان در انواع گياهان وجود دارد اما هيچ‌‌يک به اندازه‌ي نعناع داراي اين ماده‌ي ارزشمند نيستند. تحقيقات زيادي روي اثر اين ماده بر آلرژي‌هاي فصلي انجام شده است و به‌خاطر خواص ضدالتهابي‌اش، يکي از مؤثرترين روش‌هاي درماني علائم آلرژي است. دمنوش نعنا مي تواند در تنفس بهتر به فرد کمک کرده راه تنفسي را باز کرده و حتي مي تواند به صورت يک عامل ضد ميکروبي در دهان عمل کند.


5. نعناع و خواص ضددرد آن


دفعه‌ي بعد که سردرد داشتيد، به‌جاي رفتن به داروخانه، کمي نعناع مصرف کنيد. بنا به نتايج تحقيقات دانشگاه نيو‌کاسل، جويدن نعناع به اندازه‌ي مسکن‌هاي موجود در بازار مؤثر است. دانشمندان ترکيبات ضددرد نعناي برزيلي را امتحان کردند و دريافتند که اثر آن به اندازه‌ي آسپرين‌هاي مصنوعي است. روغن نعناع، علايم معده درد، گرفتگي عضلاني و سندروم روده تحريک پذير را تسکين مي دهد و در نتيجه عضلات نرم و شل مي شوند.


6. اثر نعناع روي سرماخوردگي


سرماخوردگي سبب افزايش خلط و آبريزش بيني مي‌شود. شايد گاهي اوقات نياز داشته باشيد تا دارو مصرف کنيد اما نعناع نيز مي‌تواند همان اثر را داشته باشد. همچنين مصرف نعناع همراه با چاي، سبب رفع گلودرد مي‌شود.


7. نعناع به درمان حالت تهوع کمک مي‌کند


اگر حالت تهوع داريد مي‌توانيد چند برگ نعناع را در کف دست خود خرد و آنها را بو کنيد. رايحه‌ي اين گياه به‌سرعت حال شما را خوب مي‌کند. چاي نعنا از تهوع صبحگاهي در دوران بارداري پيش گيري مي کند.


8. نعناع سبب آساني فرايند شيردهي به کودک مي‌شود


محققان باور دارند که نعناع در درمان درد ناشي از شيردهي به کودک بسيار مؤثر است. تحقيق منتشر شده در مجله‌ي (Breastfeeding) نشان مي‌دهد که آب نعناع جلوي ترک خوردن نوک ‌ها و درد آنها را خواهد گرفت.


9. نعناع به درمان خارش پوست کمک مي‌کند


از نعناع مي‌توانيد براي درمان خارش پوست ناشي از گزش ات، حساسيت و جوش استفاده کنيد. شما مي‌توانيد به صورت موضعي، نعناع را روي پوست قرار دهيد و سبب آرامش آن شويد.


10. نعناع به درمان سندرم روده‌ي تحريک‌پذير کمک مي‌کند


آمار مبتلايان به اين بيماري بسيار بالا است. در سال 2011 در آمريکا از هر 5 نفر يکي به سندرم روده‌ي تحريک‌پذير مبتلا بود. اولين بار محققان استراليايي نشان دادند که نعناع چطور به درمان اين عارضه کمک مي‌کند. آنها در تحقيقات‌شان نشان دادند که چطور نعناع درون روده‌ي بزرگ يک کانال ضددرد ايجاد مي‌کند و درد ناشي از التهاب را در دستگاه گوارش برطرف مي‌کند. البته مهم است که بدانيد روغن نعنا بايد مستقيما درون روده‌ي بزرگ قرار بگيرد تا اثر خود را نشان بدهد. مصرف کپسول‌هاي ژلاتيني معمول فقط سبب ايجاد بازگشت اسيد معده مي‌شود.


براي خريد بذر نعنا و ساير سبزي جات به فروشگاه بذر ظرافت مراجعه فرماييد.


همچنين از راه‌هاي زير نيز مي‌توانيد محصولات ما را ملاحظه و خريد نماييد:


1- مراجعه به صفحه اينستاگرامي به آدرس:


https://www.instagram.com/zerafat.shop/


2- مراجعه به کانال تلگرامي به آدرس:


https://t.me/zerafat_shop


3- تماس با شماره موبايل: 09135555833


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Jason Jenny Anita monica teodora Nichole flow-measurement استان اردبيل حليم پزي Adrian بيول